خانه » blog » سوابق استاد محمد جواد شبیه

سوابق استاد محمد جواد شبیه

گزیده ای از سوابق استاد شبیه

سابقه 15 سال پیمانکاری اداره اوقاف

تابلوهای مختلف بزرگ و توریستی

ترمیم سنگ های زمان قاجاری و صفوی مربوط به مکان های شخصی و دولتی

This post is also available in: English, French, Arabic